Φοβία

Ένα στα τρία κατοικίδια έχει άγχος ή φοβία για κάτι

Ένα στα τρία κατοικίδια έχει άγχος ή φοβία για κάτι

Τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς εξαρτώνται και από τη ράτσα.