Φοροτεχνικοί

Τα προβλήματα του κλάδου των φοροτεχνικών στη Βουλή

Τα προβλήματα του κλάδου των φοροτεχνικών στη Βουλή

"Όπως επισημαίνουν οι Βουλευτές, ο φόρτος εργασίας του κλάδου των λογιστών-φοροτεχνικών από την αρχή της υγειονομικής κρίσης αυξήθηκε υπέρμετρα, ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι σε αυτό το διάστημα εκδόθηκαν 12 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και 659 Εγκύκλιοι – Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν δηλωτικές π[...]

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ