Φωτεινή Βελεσιώτου

Συναυλία στον Κερατόκαμπο με τη Φωτεινή Βελεσιώτου

Συναυλία στον Κερατόκαμπο με τη Φωτεινή Βελεσιώτου

Το Σάββατο 8 Αυγούστου