Φώτης Γιαγκούλας

“Oι κλέφτες θα ξοφλήσουν από τα βουνά και θα κατέβουν στις πόλεις”!

“Oι κλέφτες θα ξοφλήσουν από τα βουνά και θα κατέβουν στις πόλεις”!

Ο θρυλικός Φώτης Γιαγκούλας!