Φωτοστήλη

Επικίνδυνη φωτοστήλη στο ΒΟΑΚ

Επικίνδυνη φωτοστήλη στο ΒΟΑΚ

Λόγω του αέρα γέρνει, και το φωτιστικό της κρέμεται από ένα καλώδιο