Φράγμα Αμαρίου

Τι απαντά ο ΟΑΚ για το έργο του Αμαρίου

Τι απαντά ο ΟΑΚ για το έργο του Αμαρίου

"Η διακήρυξη αναρτήθηκε στις 04/05/2020 και όλοι οι όροι της είναι σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων"

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ