Φρούριο Μιραμπέλου

Μιαν άγνωστη γκραβούρα από την άλωση του φρουρίου Μιραμπέλλο το 1648

Μιαν άγνωστη γκραβούρα από την άλωση του φρουρίου Μιραμπέλλο το 1648

Η μέχρι σήμερα άγνωστη σχεδιαστική απεικόνιση του 1648 που αποκαλύπτουμε και που σώζεται σε ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού φωτίζει ακόμη περισσότερο τις άγνωστες λεπτομέρειες της πολιορκίας και της πτώσης του