Γαλλική Γλώσσα

Σεμινάριο εκμάθησης γαλλικής γλώσσας

Σεμινάριο εκμάθησης γαλλικής γλώσσας

Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν το λεξιλόγιο και τη γραμματική που απαιτείται για την απόκτηση επιπέδου Α1/Α2