ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή

Νέα πρόστιμα 880.000 ευρώ σε τέσσερα e-shops

Νέα πρόστιμα 880.000 ευρώ σε τέσσερα e-shops

Για παραπλάνηση των καταναλωτών και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Δείτε τη λίστα