Γιαμαρέλου

"Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται από τη θεία κοινωνία"

"Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται από τη θεία κοινωνία"

Δεν πιστεύει ότι...κολλάει, αλλά καλύτερα να λείπουν από την εκκλησία