Γιάννης Μαρκάκης

Ο "Λυχνοστάτης" ... φώτιζε στο μέλλον, ήδη 30 χρόνια πριν!

Ο "Λυχνοστάτης" ... φώτιζε στο μέλλον, ήδη 30 χρόνια πριν!

Ένα Μουσείο - κόσμημα που προωθεί την κρητική παράδοση, την Ιστορία και την Οικολογική συνείδηση εδώ και 30 χρόνια, ενώ παράλληλα αποτελεί "κυψέλη" ερευνητικής δραστηριότητας