Γιώργος Πυργιωτάκης

Η χρήση μάσκας στα χρόνια της πανδημίας

Η χρήση μάσκας στα χρόνια της πανδημίας

Μην ξεχνάμε όμως τους δασκάλους και τα οικεία σας πρόσωπά. Κάθε κρούσμα είναι μια τραγική ιστορία. Κάθε κρούσμα έχει και μια συνέπεια.