Γιώργος Στάσσης

Γ. Στάσσης: Στροφή της ΔΕΗ με 650 MW από ΑΠΕ

Γ. Στάσσης: Στροφή της ΔΕΗ με 650 MW από ΑΠΕ

Μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ