Γιώργος Τσιβγούλης

Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

Διεθνής μελέτη με ελληνική συμμετοχή για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

Μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις η επίπτωση των Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων μετά από λοίμωξη με COVID