Χειλεοανάγνωση

Έφτασαν και στα Χανιά οι ειδικές μάσκες για την χειλεοανάγνωση

Έφτασαν και στα Χανιά οι ειδικές μάσκες για την χειλεοανάγνωση

. Η χρήση τους εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, για όσο διάστημα ισχύσουν οι ειδικές συνθήκες διδασκαλίας λόγω της πανδημίας.