Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

Στη Βουλή εκ νέου από τον Νίκο Ηγουμενίδη τα αιτήματα των χειριστών μηχανημάτων

Στη Βουλή εκ νέου από τον Νίκο Ηγουμενίδη τα αιτήματα των χειριστών μηχανημάτων

Επικοινωνία και με τον Αερολιμενάρχη Ηρακλείου για την πλήρη απασχόληση των εργαζόμενων στον τομέα