Χειρομαντεία

Ήθελε να της λύσει τα μάγια και το πλήρωσε ακριβά

Ήθελε να της λύσει τα μάγια και το πλήρωσε ακριβά

Μια νεαρή κοπέλα πίστευε ότι της έκαναν μάγια..