Χιγκς

CERN: 10 χρόνια μετά το σωματίδιο Χιγκς, νέα «εξωτικά» σωματίδια

CERN: 10 χρόνια μετά το σωματίδιο Χιγκς, νέα «εξωτικά» σωματίδια

Τα κουάρκ μπορούν να συνδέονται με περισσότερους τρόπους από ό,τι πιστεύαμε