Χημικός

Ο πρώτος χημικός - ρομπότ κάνει μόνος του πειράματα για ώρες!

Ο πρώτος χημικός - ρομπότ κάνει μόνος του πειράματα για ώρες!

O ρομπο-χημικός έχει την ικανότητα, αφού προγραμματιστεί αρχικά να αυτοβελτιώνεται από την ... εμπειρία του