Χιμπατζής

Χιμπατζής χειρίζεται drone και «σαρώνει» το διαδίκτυο!

Χιμπατζής χειρίζεται drone και «σαρώνει» το διαδίκτυο!

Το κάνει εξαιρετικά!