Χώρα των Βάσκων

1,2 εκατ. ευρώ για 300 απολυμένους στον κλάδο μετάλλου της Χώρας των Βάσκων

1,2 εκατ. ευρώ για 300 απολυμένους στον κλάδο μετάλλου της Χώρας των Βάσκων

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής για την περίοδο 2021-2027

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ