Χωρητικότητα

Αυξάνεται η χωρητικότητα σε ΜΜΜ και πλοία

Αυξάνεται η χωρητικότητα σε ΜΜΜ και πλοία

Στο 65% αυξάνεται η χωρητικότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς