Χώροι Υγιεινής

Ράμπες και χώροι υγιεινής ΑμΕΑ σε σχολεία του δήμου Μινώα

Ράμπες και χώροι υγιεινής ΑμΕΑ σε σχολεία του δήμου Μινώα

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»