Χωροταξικός Σχεδιασμός

Νέα φιλοσοφία για το χωροταξικό σχεδιασμό στην Ελλάδα

Νέα φιλοσοφία για το χωροταξικό σχεδιασμό στην Ελλάδα

Σχέδιο νόμου περιορίζει δραστικά τη δόμηση και μειώνει τους συντελεστές δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές