Χωροταξικός Σχεδιασμός

ΣΕΒ: Αναγκαίος ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός για τις επενδύσεις

ΣΕΒ: Αναγκαίος ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός για τις επενδύσεις

Mε βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από το ΥΠΕΝ, μόλις το 20% των Δημοτικών Ενοτήτων διαθέτουν θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων γης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ