Χριστομιχάλη Ξυλούρη

Πιάσαμε σιγά σιγά τον Χειμώνα, αλλά τον κόμβο ακόμη να δούμε!

Πιάσαμε σιγά σιγά τον Χειμώνα, αλλά τον κόμβο ακόμη να δούμε!

Καθημερινό μαρτύριο στην περιοχή του Αη Γιάννη Χωστού