Χρήστος Βερίγος

Ψήφισμα στη μνήμη του Προέδρου της Μακρυλιάς

Ψήφισμα στη μνήμη του Προέδρου της Μακρυλιάς

Του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας