Χρήστος Τριαντόπουλος

Τριαντόπουλος: Στοχευμένες, κλαδικές και φορολογικές παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση

Τριαντόπουλος: Στοχευμένες, κλαδικές και φορολογικές παρεμβάσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση

Τα νέα δεδομένα στην οικονομική παγκοσμιοποίηση και οι σχετικές ανακατατάξεις που θα προκύψουν, θα αποτελέσουν την ευκαιρία για ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα