Χρυσή Μάσκα

Η μάσκα ήταν χρυσή!

Η μάσκα ήταν χρυσή!

Ινδός πλήρωσε 3.500 ευρώ για μια χρυσή προστατευτική μάσκα που κατασκευάστηκε στα μέτρα του