ΧΥΤΑ Αμαρίου

Νεκρά δεκάδες άγρια πουλιά γύρω από τον ΧΥΤΑ Αμαρίου

Νεκρά δεκάδες άγρια πουλιά γύρω από τον ΧΥΤΑ Αμαρίου

Θλιβερές εικόνες...