ΧΥΤΑ Χερσονήσου

Υπεγράφη η σύμβαση επέκτασης του ΧΥΤΑ Χερσονήσου

Υπεγράφη η σύμβαση επέκτασης του ΧΥΤΑ Χερσονήσου

Τί δήλωσε ο Γιάννης Σέγκος