Ιδιωτικά Ιατρεία

ΙΣΑ: Στήριξη και αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών και θεραπευτηρίων

ΙΣΑ: Στήριξη και αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών και θεραπευτηρίων

Καλεί την πολιτεία να στηρίξει τα ιατρεία, πολυϊατρεία και εργαστήρια, τονίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας