Ιδιωτικές Επενδύσεις

Και ιδιωτικές επενδύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης

Και ιδιωτικές επενδύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης

Η Ελλάδα έχει το επιπλέον επιχείρημα ότι αντιμετωπίζει μεγάλο επενδυτικό κενό τα τελευταία χρόνια