Ιδιωτικές Εταιρείες

Απειλούν με διακοπή της ηλεκτροδότησης

Απειλούν με διακοπή της ηλεκτροδότησης

Ειδοποιήσεις σε επαγγελματίες από ιδιωτικές εταιρίες ρεύματος για αποκοπές συνδέσεων ηλεκτροδότησης