Ίδρυση

Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικής Γης ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο

Σύλλογος Ιδιοκτητών Αγροτικής Γης ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους - Πρόεδρος ο Νικήστρατος Χαροκόπος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ