Ιερωνυμάκης

Μια σύναξη αγροτοσυνδικαλιστών... με ηχηρές απουσίες !

Μια σύναξη αγροτοσυνδικαλιστών... με ηχηρές απουσίες !

Πώς έγιναν οι προσκλήσεις για τις συναντήσεις με τον υπουργό