Ιικό Φορτίο

Σε σταθερό επίπεδο το ιικό φορτίο των λυμάτων

Σε σταθερό επίπεδο το ιικό φορτίο των λυμάτων

Στα διαγράμματα αποτυπώνεται η σταθεροποίηση του ιικού φορτίου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ