Ίμπρος

Οι κλειδωμένες κατσίκες και η φήμη της Κρήτης

Οι κλειδωμένες κατσίκες και η φήμη της Κρήτης

Η ανάρτηση συγκεντρώνει ποικίλα σχόλια, για τους Κρητικούς και τη σκληρή συμπεριφορά τους στα ζώα