Ινδονησία

Ένα σπίτι χτισμένο από… πάνες!

Ένα σπίτι χτισμένο από… πάνες!

Τα απόβλητα αυτά μπορούν να αντικαταστήσουν έως και το 10% της άμμου που απαιτείται για το σκυρόδεμα σε ένα τριώροφο σπίτι και το 27% της άμμου σε ένα μονώροφο σπίτι

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ