Ινιάτσιο Βίσκο

Ιταλία : Μείωση του ΑΕΠ έως 13% βλέπει ο κεντρικός τραπεζίτης

Ιταλία : Μείωση του ΑΕΠ έως 13% βλέπει ο κεντρικός τραπεζίτης

«Το ΑΕΠ της χώρας μας μπορεί να μειωθεί 13% λόγω της κρίσης», δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας Ινιάτσιο Βίσκο. Θεωρεί το Ταμείο Ανάκαμψης «σημαντική ευκαιρία»