Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών -Κοινωνικών Επιστημών

"Κώδικα ψηφιακής ηθικής" πρότεινε ο Στ. Αρναουτάκης

"Κώδικα ψηφιακής ηθικής" πρότεινε ο Στ. Αρναουτάκης

Μιλώντας στην έναρξη του 6ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα»