Ιωάννης Φασουλάς

Ο Ιωάννης Φασουλάς ομόφωνα πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων

Ο Ιωάννης Φασουλάς ομόφωνα πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων

Η νέα Διοίκηση της Ένωσης είχε συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη