Ιωάννης Κωλλέτης

Οι πρώτες, μετά την επανάσταση του 21, εκλογές στην Ελλάδα

Οι πρώτες, μετά την επανάσταση του 21, εκλογές στην Ελλάδα

Έγιναν μέσα σε κλίμα βίας και νοθείας και διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυβέρνησης Μαυροκορδάτου.