Κάντρι

Οι Dixie Chicks άλλαξαν το όνομά τους σε The Chicks

Οι Dixie Chicks άλλαξαν το όνομά τους σε The Chicks

Ο όρος Dixie είναι συνώνυμος με τη Συνομοσπονδία, δηλαδή τις νότιες δουλοκτητικές πολιτείες κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ