ΚΑΠΗ

Στεγάστηκε το κοινοτικό ιατρείο

Στεγάστηκε το κοινοτικό ιατρείο

Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια για την εξεύρεση χώρου ικανού για να φιλοξενήσει στο εξής το Κοινοτικό Ιατρείο, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τη νέα δομή του Κ.Α.Π.Η.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ