Καταναλωτές

 Η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ψωνίζουν οι Έλληνες καταναλωτές

Η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ψωνίζουν οι Έλληνες καταναλωτές

Οι καταναλωτές, όταν ρωτήθηκαν για τα αγοραστικά τους κριτήρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πάνω από τους μισούς (55%) ανέφεραν τη δυνατότητα κατ' οίκον παράδοσης, αναδεικνύοντας το κριτήριο αυτό ως το τρίτο σημαντικότερο, μετά την τιμή και την ποιότητα.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ