Κατασκοπευτικά

Τουρκικά κατασκοπευτικά πάνω από το Αιγαίο - 37 παραβιάσεις

Τουρκικά κατασκοπευτικά πάνω από το Αιγαίο - 37 παραβιάσεις

Τρία κατασκοπευτικά  CN-235 πέταξαν πάνω από το Αιγαίο - Δεν καταγράφηκε εμπλοκή