Κατάστημα

Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα αύριο με στόχο τζίρο πάνω από 7 δις ευρώ

Θερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα αύριο με στόχο τζίρο πάνω από 7 δις ευρώ

Σε περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχθεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ