Καθαρισμός Ρεμάτων

Ξεκινούν έργα για τον καθαρισμό ρεμάτων

Ξεκινούν έργα για τον καθαρισμό ρεμάτων

Σε περιοχές του νομού Λασιθίου - Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση