Καθηγητής

Βράβευση καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Βράβευση καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Για τη συνεισφορά του στη μοντελοποίηση και στον έλεγχο κυκλοφοριακής ροής

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ