Κατηγορίες Ειδικού Σκοπού

Στο ΦΕΚ οι νέες κατηγορίες εργαζομένων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Στο ΦΕΚ οι νέες κατηγορίες εργαζομένων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Ποιες αλλαγές περιλαμβάνονται στη ΚΥΑ